Novinky

19.12.2016 16:14

Konec roku 2016 právně, účetně a daňově

Jak již bývá v ČR zvykem, koncem roku pro nejedno povolání začíná pracovní kolotoč. Letos se opět mění mnoho zákonů a změny můžeme očekávat také počátkem roku příštího - jako obvykle dosud není jasné, zda navrhované legislativní změny schváleny budou, či nikoliv. Několik novel je již účinných, jiné...

—————

28.11.2016 14:38

Účetní závěrka za rok 2016

Novela Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále "zákona o účetnictví") vstoupila v účinnost dnem 1. 1. 2016 a přináší více či méně významné změny tohoto zákona. Změny se dotknou všech účetních jednotek (tedy i SVJ a BD), neboť je v souladu s evropským právem nově zavedena klasifikace účetních...

—————

04.11.2016 13:59

Aktuality v problematice SVJ

Blíží se konec roku 2016, což znamená, že (nejen) SVJ musí zapracovat do svých stanov změny, které požaduje současná právní úprava soukromého práva. Jedná se zejména o aplikaci NOZ ("nového" občanského zákoníku) a zákona o obchodních korporacích. SVJ by tak mělo upravit např. i pojmosloví ve svých...

—————

17.10.2016 19:02

Dokončení studia

Milí klienti, s radostí dovoluji si vám oznámit, že jsem dne 7. září 2016 úspěšně dokončila bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, na katedře obchodního práva, obor Právní specializace - obchodněprávní studia. Děkuji za vaši podporu a budu se těšit, že vám tak budeme...

—————

29.02.2016 14:03

Co právě děláme

V těchto týdnech ukončujeme účetnictví roku 2015, připravujeme vyúčtování zálohových plateb za rok 2015, připravujeme daňová přiznání za rok 2015. Veškeré výkazy mzdové agendy za rok 2015 byly vypracovány a připraveny již do 10. 2. 2016. Zároveň zpracováváme účetnictví ledna 2016. Zároveň...

—————

21.01.2016 11:12

Vzděláváme se, novinky v DzP FO

Již jsme připravili sekci "Vzděláváme se", v níž uvidíte přehled školení a seminářů, které pravidelně absolvujeme. Aktuálně jsme byli na školení minulý týden v úterý - tématem bylo daňové přiznání FO za rok 2015 a výhled novinek ve zdanějí FO pro rok 2016. Zdanění roku 2015 se bude podobat období...

—————

08.12.2015 11:13

Mzdová agenda

Připravujeme pro vás sekci "Mzdová agenda", v níž se budeme zabývat problematikou mezd SVJ (např. nejčastější způsoby odměňování SVJ a jejich návaznosti na odvody státnímu rozpočtu - tedy zdanění, sociální a zdravotní pojištění - a zákonné pojištění zaměstnanců pro případ úrazu a nemoci z...

—————

08.12.2015 11:12

Vzděláváme se

Připravujeme pro vás novou sekci "Vzděláváme se", v níž najdete přehled školení a seminářů, kterých se zúčastňujeme, abychom vás mohli informovat o všem, co by vás, naše klienty, mohlo zajímat.

—————

08.12.2015 11:12

Daně

Připravujeme pro vás novou sekci "Daně", v níž se budeme zabývat problematikou zdanění SVJ.

—————

08.12.2015 11:10

Legislativa

Připravili jsme pro vás informace o pramenech práva SVJ - tedy o zákonech, které se na SVJ vztahují. Vše najdete v sekci "Legislativa".

—————