Konec roku 2016 právně, účetně a daňově

19.12.2016 16:14

Jak již bývá v ČR zvykem, koncem roku pro nejedno povolání začíná pracovní kolotoč. Letos se opět mění mnoho zákonů a změny můžeme očekávat také počátkem roku příštího - jako obvykle dosud není jasné, zda navrhované legislativní změny schváleny budou, či nikoliv. Několik novel je již účinných, jiné vstoupí v platnost dnem 1. 1. 2017. Nově je např. definováno "předškolní zařízení", nové jsou limity na penzijní pojištění, nové jsou výše slev na děti, nově byl zrušen § 4, odst. 3 ZoDzP nálezem Ústavního soudu. Velký důraz je kladen na tzv. zákon o prokazování majetku, který se dotkne mnoha subjektů (FO). Velký důraz je kladen na změny u tzv. majetkového prospěchu z bezúplatných příjmů (výpůjčky, zápujčky, výprosy), přičemž při nedodržení tohoto zákona hrozí subjektům (FO) velmi vysoké sankce (až 5násobek získaného majetkového prospěchu!). I za rok 2016 je možné započítávat tzv. srážkovou daň z dohod o provedení práce na daňovou zálohu a tudíž ji zahrnout do přiznání k DzPFO, podmínkou nadále zůstává povinnost započítat veškeré DPP. 

—————

Zpět