Vzděláváme se, novinky v DzP FO

21.01.2016 11:12

Již jsme připravili sekci "Vzděláváme se", v níž uvidíte přehled školení a seminářů, které pravidelně absolvujeme.

Aktuálně jsme byli na školení minulý týden v úterý - tématem bylo daňové přiznání FO za rok 2015 a výhled novinek ve zdanějí FO pro rok 2016. Zdanění roku 2015 se bude podobat období minulému (2014), ale opět se musíme připravit na některé změny. Například jiný evidenční systém uplatňování daňového zvýhodnění na dítě, změna slevy v rámci "školkovného", základních sazeb úhrad za používání automobilu, nové stropní limity pro uplatnění výdajů dle § 7, nové uplatnění výdajů k § 8, nové kompenzace u solidární daně, nové dopady u zdanění podílů v obchodních společnostech atd. Pro plátce DPH byla zmíněna též problematika kontrolních hlášení.

Velký důraz je kladen na oznamovací povinnost všech FO ohledně osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč - málokdo ví, že nesplnění této nové povinnosti může mít velmi nepříjemné následky - poplatníkům hrozí extrémně vysoké sankce (0,1 % a 10 % z takto neoznámeného příjmu).

—————

Zpět