Vzděláváme se

Vedení účetnictví (a s ním souvisejících agend) patří k profesím, pro které je nezbytně nutné vzdělávat se po celou dobu jejich vykonávání. V této rubrice uvidíte přehledy vzdělávacích školení a seminářů, kterých se účastníme. Vzhledem k jejich množství zde nebudeme uvádět úplně všechny.

Rok 2016:

- seminář pořádaný vzdělávací společností Sova studio: Účtování a zdanění SVJ a bytových a nebytových jednotek (3. 11. 2016)

- seminář pořádaný Odborconsult-D: (právní) Novela zákoníku práce 2016, Novela zákona o zaměstnanosti a nejčastější problematické oblasti 2015 (12. 2. 2016)

- semináře pořádané SÚDP Brno: Aktuality v daních 2016/2017 (13. 12. 2016), Účetní závěrka roku 2016 (28. 11. 2016), Právní základ neziskového sektoru, změny od roku 2014, aktuální problémy roku 2016 (1. 11. 2016), Roční zúčtování daně ze závislé činnosti (11. 2. 2016), Daň z příjmů FO a novinky pro rok 2016 (12. ledna 2016)

 

Rok 2015:

- semináře pořádané SÚDP Brno: Aktuality v účetnictví a daních 2016 (prosinec), Závazky a pohledávky z pohledu právního, účetního a daňového (duben), Problematika DPH (březen), Daň z příjmů PO (leden)

 

- semináře pořádané Orkam Plzeň, s.r.o.: Vybrané účetní a daňové problémy BD a SVJ (prosinec), Účetnictví BD a SVJ, účetní závěrka 2015 (prosinec)

 

- semináře pořádané Integra centrum s.r.o. (právní): SVJ - první zkušenosti po rekodifikaci (březen), Nájem bytů a nebytových prostor dle NOZ ( březen), DPH pro začátečníky (duben), Stanovy SVJ dle NOZ (listopad)

 

- seminář pořádaný MBM Trans s.r.o. (právní): Uzavírání smluv podle NOZ (říjen)

 

 

Rok 2014:

- semináře pořádané SÚDP Brno:

Daň z příjmů FO, Novinky v účetnictví podnikatelů 2014, Občanský zákoník a jeho dopady do podnikání a daní, Aplikace změn v pracovněprávních předpisech, Diskuzní seminář k daním z příjmů, DPH a účetnictví, Sociální a zdravotní pojištění, Daň z příjmů PO, Závislá činnost - roční zúčtování, Občanský zákoník a jeho daňové dopady

 

- semináře pořádané vzdělávací agenturou Sova studio (právní):

Povinnosti dle NOZ pro bytová družstva, Povinnosti dle NOZ pro SVJ

 

- ostatní (agentura Sova studio): Školení v poskytování první pomoci (absolvent Darja Balcárková, srpen 2014)