Mzdová agenda

08.12.2015 11:13

Připravujeme pro vás sekci "Mzdová agenda", v níž se budeme zabývat problematikou mezd SVJ (např. nejčastější způsoby odměňování SVJ a jejich návaznosti na odvody státnímu rozpočtu - tedy zdanění, sociální a zdravotní pojištění - a zákonné pojištění zaměstnanců pro případ úrazu a nemoci z povolání).

—————

Zpět