Aktuality v problematice SVJ

04.11.2016 13:59

Blíží se konec roku 2016, což znamená, že (nejen) SVJ musí zapracovat do svých stanov změny, které požaduje současná právní úprava soukromého práva. Jedná se zejména o aplikaci NOZ ("nového" občanského zákoníku) a zákona o obchodních korporacích. SVJ by tak mělo upravit např. i pojmosloví ve svých stanovách a ev. zapracovat i změny. Koncem roku též vyprší lhůta daná pro změnu názvu SVJ tak, aby obsahovala alespoň sousloví "společenství vlastníků". K úpravě stanov lze využít několik možností:

1/ První možností je, že SVJ zakoupí "vzor" stanov a ev. ho "jen" upraví o změny, které si zároveň přeje zapracovat. Výhodou je menší časová náročnost, nevýhodou však je to, že takový "vzor" stanov rozhodně nemusí odpovídat tomuto konkrétnímu SVJ - SVJ tak ve výsledku může být překvapeno, jaké stanovy přijalo.

2/ Druhou možností je, že SVJ si chce "ponechat" svoje současné stanovy s tím, že upraví pouze to, co ne nezbytně nutné. Výhodou je, že stanovy budou změněny jen minimálně. Nevýhodou je vyšší časová náročnost a také cena za poradenství, neboť poradce musí celé tyto klientovy stanovy pročíst a vše nutné upravit.

3/ Třetí možností je kombinace těchto dvou. Klient si zakoupí "vzor" stanov a s poradcem začne pracovat na úpravě tohoto "vzoru" tak, aby co nejvíce vyhovovaly tomuto konkrétnímu SVJ. Výhodou jsou pečlivě zpracované stanovy, nevýhodou vysoká časová náročnost.

Pro úplnost dodávám, že stanovy (stejnětak jako kterákoliv díla) není možné např. okopírovat z veřejného rejstříku, internetu či jakéhokoliv jiného místa, aniž by byly zakoupeny. Kopírování (= jakékoliv rozmnožování) autorský děl je zakázáno a může být trestně stíháno (podléhá tzv. autorskému zákonu).

Autor: Bc. Darja Balcárková, DiS. 

 

—————

Zpět