Bc. Darja Balcárková, DiS.

Bc. Darja Balcárková, DiS.

Životopis

2016 - 2013 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, katedra obchodního práva, obor Právní specializace - obchodněprávní studia (státní zkouška z obchodního, občanského a pracovního práva a obhajoba bakalářské práce) - dosažen titul bakalář "Bc."

 

2010 – 2007 OA a VOŠ Pionýrská 23, Brno - Vyšší odborná škola, ekonomicko-právní obor, zakončeno absolutoriem (právo a odborné předměty, německý jazyk) – dosažen titul diplomovaný specialista "DiS." .

 

1991 – 1987 Střední ekonomická škola, Pionýrská 23, Brno – zakončena maturitou (český jazyk, německý jazyk, odborné předměty)

 

od 1. 1. 2004 OSVČ – vlastní účetní kancelář s kolegy, Křižíkova 70, Brno

 

2003 – 1993 Stavební bytové družstvo Nový domov, Okružní 17, Brno (účetní)

 

1993 – 1991 Česká pošta, Zemědělská ulice, Brno (odborný referent na peněžní přepážce), Merkuria Brno, Palackého třída, Brno (pokladní)

 

1991 – jazykový pobyt (3 měsíce) v Rakousku

 

 

Jazykové znalosti:

německý jazyk (aktivně), anglický a ruský jazyk (pasivně)

 

Člen Svazu účetních a daňových poradců Brno č. 2035